PureSafety E-Learning

Skip available courses

Available courses

 • หลายๆองค์กรประสบปัญหาพนักงานขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยหรือมีทัศนคติที่เป็นลบต่องานความปลอดภัย คณะที่ทำงานด้านความปลอดภัยพยายามที่จะผลิตหลักสูตรสร้างจิตสำนึก หรือจัดกิจกรรมเพื่อดึงให้พนักงานได้ตระหนักความปลอดภัย แต่ผลท้ายที่สุด อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดต่อเนื่อง พนักงานส่วนใหญ่ก็ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงให้พบเห็น

      หลักสูตรการสร้างความเป็นเจ้าของด้านความปลอดภัยนี้จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรที่กำลังมองหาวิธีการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ได้นำวิธีการสร้างความเป็นเจ้าของไปประยุกต์ใช้ เป็นการเริ่มต้นสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยตั้งแต่ระดับบริหาร หัวหน้างานขององค์กร จนกระทั่งถึงระดับพนักงานปฏิบัติการ  โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารมากมายในการประยุกต์ด้วยวิธีการนี้   

  อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน (นิสิต นักศึกษา ป.ตรี ลด 50%)
  พร้อมใบประกาศผ่านหลักสูตร

 • หลักสูตร ก้าวสู่ จป.มืออาชีพ (New Safety Start Up Program) เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ที่จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพมือใหม่ ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่รับผิดชอบได้ ตรงประเด็น ชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ผู้กำหนดหลักสูตรได้ประยุกต์วิธีการดังกล่าวจากเทคนิคของสายการผลิตและด้าน อื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานความปลอดภัยมืออาชีพ ซึ่งเป็นเทคนิคการเริ่มต้นทำงานอย่างมืออาชีพจากพนักงานระดับบริหาร หัวหน้างานรวมทั้งสายวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

  อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน (นิสิต นักศึกษา ป.ตรี ลด 50%)
  พร้อมใบประกาศผ่านหลักสูตร

  ดูวีดีโอแนะนำหลักสูตร คลิกที่นี่! ลงทะเบียน คลิกที่นี่!

 • Help & Support สอนการใช้งานระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ E-Learning นี้ พร้อมทั้งสอนมีข่าวสารการอัพเดทระบบ พร้อมทั้งผู้สนใจสามารถเข้าระบบผ่าน Guest Login โดยพิมพ์ Password ว่า guest

  Guest access: Help & Support - การใช้งานระบบ E-Learning Puresafety Self enrolment: Help & Support - การใช้งานระบบ E-Learning Puresafety

Skip course categories

Course categories


Skip site news

Site news

Picture of PureSafety Admin
วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ E-Learning
by PureSafety Admin - Thursday, 16 January 2014, 10:32 PM
 

วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ คลิกที่นี่!

 

 
Picture of PureSafety Admin
ยินดีต้อนรับสู่ E-Learning
by PureSafety Admin - Thursday, 16 January 2014, 10:27 PM
 

ยินดีต้อนรับสู่ E-Learning ครับ
แนะนำท่านสมาชิกตั้ง E-Mail: elearning@pure-safety.com เป็น Safe List ใน Mail ของทุกท่านสำหรับการติดตามข่าวสารอัพเดทของระบบครับ